βρέθηκαν 71 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Άλλο (Μη εμπορικό) Ετικέτες: Γενικά Αρχεία του Κράτους Εργαλεία έρευνας ΓΑΚ - Ν. Γρεβενών

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1974 - 1996). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Υ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Υ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1970 - 2004). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (1990 - 2001). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1978 - 2009). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1976 - 2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1945 - 2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1997 - 1999, 1984 - 2009, 2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (1978 - 1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (1979 - 1985). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ (1956 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ (1951 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (1985 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Β' (1951 - 1983). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1951 - 2011). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ Ν.Ε.Λ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ Ν.Ε.Λ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1966 - 2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1984 - 2006). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΙΑΚΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΙΑΚΑ (1934 - 1997). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΜΙΞΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΜΙΞΗΣ (1991 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΡΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΡΑ (1862 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Γρεβενών. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).