βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Άλλο (Δημόσιο Πεδίο) Τύποι: PDF Ομάδες: Γεωχωρικά/Γεωσκόπηση και Περιβάλλον Φορείς: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ & ΘΑΣΟΥ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ

    Από την εκπόνηση και εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας και Θάσου.