βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τύποι: zip, dwg Ετικέτες: γεωδαιτικά σημεία αναφοράς

Φίλτρα Αποτελεσμάτων