βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ & ΘΑΣΟΥ Τύποι: PDF

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ

    Από την εκπόνηση και εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας και Θάσου.