βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Τύποι: zip, dwg Ετικέτες: γεωδαιτικά σημεία αναφοράς τριγωνομετρικές στάσεις

Φίλτρα Αποτελεσμάτων