Απόφαση καθορισμού λειτουργίας καθεστώτος υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης

Απόφαση για τον καθορισμό του καταλόγου των υπόχρεων μερών, του ακριβή επιμερισμού του στόχου στα υπόχρεα μέρη, των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των καθεστώτων επιβολής, του συστήματος μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη, με βάση το οποίο εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4342/2015 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:26 (EEST)
Δημιουργήθηκε 9 Ιούλιος, 2018, 10:58 (EEST)