Αρχείο διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών Δ.Ν.Σμύρνης

Αρχείο διαγωνισμών προμηθειών - υπηρεσιών Δ.Ν.Σμύρνης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Δαφνής
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:31 (EEST)
Δημιουργήθηκε 11 Οκτώβριος, 2016, 13:11 (EEST)