Αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής Δ.Ν.Σμύρνης

Αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής Δ.Ν.Σμύρνης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Έργων Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελευθερία Μπαφαλούκα
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:33 (EEST)
Δημιουργήθηκε 7 Οκτώβριος, 2016, 09:03 (EEST)