Αρχείο Κανονισμών Λειτουργίας και Κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου

Το αρχείο περιλαμβάνει τους κανονισμούς λειτουργίας Υπηρεσιών και Δομών του Δήμου καθώς και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου (τοπικές βάσει του ΚΔΚ και κανονιστικού περιεχομένου).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:34 (EEST)
Δημιουργήθηκε 5 Αύγουστος, 2020, 12:34 (EEST)