ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΚΑΡΕΛΛΑ  (1931-1940). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:36 (EEST)
Δημιουργήθηκε 22 Δεκέμβριος, 2016, 10:12 (EET)