ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  (1872 - 1875). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:36 (EEST)
Δημιουργήθηκε 22 Δεκέμβριος, 2016, 09:54 (EET)