Ασύρματα δίκτυα Wifi Δήμου Καλαμαριάς

Με στόχο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο Δήμος Καλαμαριάς προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Internet σε 35 σημεία σε όλη την Καλαμαριάς. Είναι ο πρώτος Δήμος που υλοποίησε τις προγραμματικές του εξαγγελίες για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. To εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της HCN, η οποία είναι ο πρώτος πάροχος καλωδιακού Internet (οπτικές ίνες) σε όλη την Ελλάδα, με έδρα την Καλαμαριά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η δωρεάν παροχή Internet ξεκίνησε πιλοτικά από το ιστορικό κέντρο της Καλαμαριάς και πολύ σύντομα θα επεκταθεί σε σημεία οικονομικού, τουριστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πρότερη υποδομή δωρεάν ασύρματου internet (WiFi) του Δήμου Καλαμαριάς καλύπτει, την Πλατεία Προφυγικού Ελληνισμού και μέρος του πεζόδρομου της Καλαμαριάς. Η δυνατότητα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο παρέχεται σε όλους τους χρήστες φορητών υπολογιστών ή ακόμα και κινητών τηλεφώνων, που έχουν την δυνατότητα σύνδεσης WiFi. Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Το Ασύρματο Δίκτυο της Καλαμαριάς αναπτύσσεται συνέχεια, υπάρχουν σχέδια για ακόμα περισσότερη κάλυψη και σε αλλα σημεία της πόλης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεωργιάδης Γεώργιος
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:37 (EEST)
Δημιουργήθηκε 26 Αύγουστος, 2015, 08:39 (EEST)