ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υ. (ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΕΣ) ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:39 (EEST)
Δημιουργήθηκε 15 Ιούνιος, 2018, 12:44 (EEST)