ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2018

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:39 (EEST)
Δημιουργήθηκε 15 Ιούνιος, 2018, 12:59 (EEST)