Εθνική Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο Επίσημο Αυτοέλεγχο του Νωπού Γάλακτος

Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τον Ποιοτικό Έλεγχο (Επίσημο-Αυτοέλεγχο) του Νωπού Γάλακτος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προιόντων
Υπεύθυνος Συντήρησης Ζτάλιου Ιωάννα
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:46 (EEST)
Δημιουργήθηκε 13 Δεκέμβριος, 2016, 11:59 (EET)