Εθνική Νομοθεσία περί Αγοραστών Γαλακτος και της Διαδικασίας Είσπραξης της Προβλεπόμενης Εισφοράς

Καθορισμός Λεπτομερειών Έγκρισης Αγοραστών Γάλακτος, Απόδοσης Εισφοράς, Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης Εισκομίσεων Γάλακτος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ζτάλιου Ιωάννα
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:46 (EEST)
Δημιουργήθηκε 13 Δεκέμβριος, 2016, 12:34 (EET)