Έγγραφα Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Λοιπά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3448/06

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:49 (EEST)
Δημιουργήθηκε 7 Μάρτιος, 2018, 12:06 (EET)