ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Προκηρύξεις-Ανακοινώσεις Προσλήψεων

Προκηρύξεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ερευνητών, ανακοινώσεις προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.elgo.gr
Δημιουργός Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας
Υπεύθυνος Συντήρησης Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:51 (EEST)
Δημιουργήθηκε 9 Δεκέμβριος, 2016, 13:10 (EET)