ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_1Ο ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (1Ο) ΣΠΑΡΤΗΣ  (1866 - 1939). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 12:51 (EEST)
Δημιουργήθηκε 21 Δεκέμβριος, 2016, 13:23 (EET)