Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για ιδιώτες

Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σε ιδιώτες.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:03 (EEST)
Δημιουργήθηκε 28 Αύγουστος, 2015, 09:18 (EEST)