Αρχείο μετρήσεων Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις ημερήσιες τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων και των μετεωρολογικών παραμέτρων από το έτος 1989 μέχρι το έτος 2016 του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:09 (EEST)
Δημιουργήθηκε 26 Αύγουστος, 2015, 13:21 (EEST)