Μητρώο αδειοδοτημένων Φορέων Εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων

Περιλαμβάνει τους αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecords/SitePages/ForeisEkmetalleusis.aspx
Δημιουργός Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:10 (EEST)
Δημιουργήθηκε 28 Αύγουστος, 2015, 10:16 (EEST)