Καταγραφή των περιπτέρων και των θέσεών τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή των περιπτέρουν και των θέσεών τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:21 (EEST)
Δημιουργήθηκε 29 Σεπτέμβριος, 2015, 11:34 (EEST)