Τοπογραφικοί χάρτες σε κλίμακα 1:1000

Περιλαμβάνει φωτογραμμετρικούς χάρτες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, έτους 1974, ενημερωμένους με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δ.Α. μέχρι το έτος 2006

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:22 (EEST)
Δημιουργήθηκε 21 Ιούνιος, 2018, 10:31 (EEST)
διαυγεια URL https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%93%CE%A5%CE%A96%CE%9C-%CE%A1%CE%91%CE%93