Προτάσεις για την έκδοση του αρχικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η κατάρτιση και υποβολή του αρχικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με βάση το οποίο θα χρηματοδοτηθούν νέα & συνεχιζόμενα έργα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:26 (EEST)
Δημιουργήθηκε 19 Ιούλιος, 2018, 15:22 (EEST)