Προτάσεις τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Υποβολή πίνακα τροποποίησης των ετήσιων οικονομικών στοιχείων επί μέρους έργων του ΠΔΕ ανά Συλλογική Απόφαση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:26 (EEST)
Δημιουργήθηκε 20 Ιούλιος, 2018, 09:21 (EEST)