Σημειακό αρχείο φρεατίων υδροσυλλογής Δ.Ν.Σμύρνης

Θέσεις και τύποι φρεατίων υδροσυλλογής, τελευταία επικαιροποίηση: 2014//Ζητείται από όσους διασκευάζουν, τροποποιούν και δημιουργούν παράγωγα έργα από τα αναρτηθέντα δεδομένα να ενημερώνουν τον Δήμο σχετικά με τα παραχθέντα αυτά έργα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Έργων Υποδομής
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:28 (EEST)
Δημιουργήθηκε 18 Απρίλιος, 2016, 13:31 (EEST)