Στατιστική επεξεργασία

Αποτελέσματα από ανώνυμη στατιστική επεξεργασία από το εθνικό αρχείο δόσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://eeae.gr/υπηρεσίες/δοσιμέτρηση-προσωπικού/εξωτερική-δοσιμέτρηση/στατιστικά-στοιχεία
Δημιουργός Τμήμα Δοσιμετρίας ΕΕΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελευθερία Καρίνου
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:34 (EEST)
Δημιουργήθηκε 24 Αύγουστος, 2015, 13:30 (EEST)
ΔΙΑΥΓΕΙΑ URL https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/ 68ΗΤ469ΗΕΡ-745