ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1934 - 1941). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Φερφέλη
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:39 (EEST)
Δημιουργήθηκε 22 Δεκέμβριος, 2016, 14:23 (EET)