Συλλογικό Όργανο-Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας-Ομάδα Έργου-Μέλη Συλλογικού Οργάνου Δ. Άργους-Μυκηνών

Περιέχει τις αναρτημένες Πράξεις που αφορούν Συλλογικό Όργανο - Επιτροπή - Ομάδα Εργασίας - Ομάδα Έργου - Μέλη Συλλογικού Οργάνου (Αποφάσεις Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου, κ.λ.π.) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Θεοχάρη Αγγελική
Υπεύθυνος Συντήρησης Καρανικόλας Χρήστος
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:42 (EEST)
Δημιουργήθηκε 15 Φεβρουάριος, 2017, 14:08 (EET)