ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (1943 – 1952). Εργαλείο έρευνας . ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γεώργιος
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:45 (EEST)
Δημιουργήθηκε 17 Δεκέμβριος, 2018, 14:10 (EET)