Σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών , αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax

Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών, Αναλωσίμων Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και FAX

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Καραγιαννοπούλου
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:46 (EEST)
Δημιουργήθηκε 21 Ιούνιος, 2018, 11:01 (EEST)