Σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών προσώπων του

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Καραγιαννοπούλου
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:46 (EEST)
Δημιουργήθηκε 21 Ιούνιος, 2018, 14:04 (EEST)