Συντελεστές Δόμησης

Συνδυαστικός χάρτης από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία σύνταξης του χάρτη και αφορούν όρους δόμησης, και ειδικότερα το μέγιστο συντελεστή δόμησης των οικοπέδων. Από την έγκριση της αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 3ΑΑΠ/2015) και εφεξής, σε κάθε πολεοδομική ενότητα ο εφαρμοζόμενος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο συντελεστή της πολεοδομικής ενότητας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός G.I.S. Δήμου Καλαμαριάς
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:47 (EEST)
Δημιουργήθηκε 16 Δεκέμβριος, 2016, 09:59 (EET)