Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των Τεχνικών Σχολείων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των Τεχνικών Σχολείων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Έκδοση 1.0
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:47 (EEST)
Δημιουργήθηκε 28 Νοέμβριος, 2017, 12:24 (EET)