Προγνώσεις αεροδρομίων

Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΜΥ που διατίθενται σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.emy.gr
Δημιουργός EMY/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμχος (ΜΤ) Ηλίας Πατσιούρας
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:49 (EEST)
Δημιουργήθηκε 16 Δεκέμβριος, 2016, 13:10 (EET)