Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτών

Το αρχείο αφορά στη διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης τόσο σε περιβαλλοντικά θέματα όσο και σε φυσικά φαινόμενα (πχ. σεισμός). Απευθύνεται σε διάφορες ομάδες στόχους ανά ηλικιακή ομάδα (νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΑΠΗ κ.α.). Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εξοικείωση και υιοθέτηση κατάλληλων συμπεριφορών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:51 (EEST)
Δημιουργήθηκε 5 Αύγουστος, 2020, 13:51 (EEST)