βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ) Άδειες: Άλλο (Ανοιχτό)

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Προγνώσεις αεροδρομίων

    Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΜΥ που διατίθενται σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.