βρέθηκαν 6 σύνολα δεδομένων

Τύποι: PDF

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Χρήσεις Γης 1999-2014

  Όπως ίσχυαν από την προηγούμενη αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 419Δ/1999) έως την εν ισχύ αναθεώρηση (ΦΕΚ 3ΑΑΠ/2015).
 • Τιμές ζώνης

  Τιμές ζώνης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών. Ο χάρτης συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν αλλαγές ή...
 • Τηλεφωνικός κατάλογος & e-mail υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς

  Τηλεφωνικός κατάλογος & e-mail υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς
 • Συντελεστές Δόμησης

  Συνδυαστικός χάρτης από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία σύνταξης του χάρτη και αφορούν όρους δόμησης, και ειδικότερα το μέγιστο συντελεστή...
 • Kοινωφελείς και Κοινόχρηστοι χώροι

  Χάρτης με τους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. Σημειώστε ότι το πολεοδομικό καθεστώς κάθε χώρου διαφέρει. Μερικοί είναι θεσμοθετημένοι ενώ άλλοι είναι προτεινόμενοι. Για...
 • Επιτρεπτή Κάλυψη

  Συνδυαστικός χάρτης από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία σύνταξης του χάρτη και αφορούν όρους δόμησης, και ειδικότερα τη μέγιστη επιτρεπτή...