βρέθηκαν 11 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: Γεωχωρικά Δεδομένα

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Χρήσεις Γης 1999-2014

  Όπως ίσχυαν από την προηγούμενη αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 419Δ/1999) έως την εν ισχύ αναθεώρηση (ΦΕΚ 3ΑΑΠ/2015).
 • Τιμές ζώνης

  Τιμές ζώνης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών. Ο χάρτης συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν αλλαγές ή...
 • Συντελεστές Δόμησης

  Συνδυαστικός χάρτης από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία σύνταξης του χάρτη και αφορούν όρους δόμησης, και ειδικότερα το μέγιστο συντελεστή...
 • Σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμαριάς

  Περιέχονται τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμαριάς. Περιλαμβάνονται κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, πάρκα, ιεροί ναοί, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
 • Οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου Καλαμαριάς

  Περιέχονται τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων (ΟΤ) εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Τα περιεχόμενα πολύγωνα έχουν μοναδική αρίθμηση ανά ΟΤ στη μορφή 'αριθμός τομέα-αριθμός...
 • Οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαμαριάς

  Περιλαμβάνεται το οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαμαριάς.
 • Kοινωφελείς και Κοινόχρηστοι χώροι

  Χάρτης με τους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. Σημειώστε ότι το πολεοδομικό καθεστώς κάθε χώρου διαφέρει. Μερικοί είναι θεσμοθετημένοι ενώ άλλοι είναι προτεινόμενοι. Για...
 • Επιτρεπτή Κάλυψη

  Συνδυαστικός χάρτης από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία σύνταξης του χάρτη και αφορούν όρους δόμησης, και ειδικότερα τη μέγιστη επιτρεπτή...
 • Διαχρονική εξέλιξη σχεδίου πόλης

  Χάρτης που δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη του σχεδίου πόλης.
 • Διαδραστικός χάρτης Καλαμαριάς

  Οι χάρτες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο περιέχουν γενικές και εξειδικευμένες πληροφορίες. Όσες πληροφορίες δημοσιεύονται στους χάρτες αποτελούν ψηφιακά επεξεργασμένες...
 • Αρίθμηση οδών του Δήμου Καλαμαριάς

  Περιέχεται η αρίθμηση των οδών του Δήμου Καλαμαριάς.