Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΕΕΔΔ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτριος Αλεξάνδρου
Έκδοση 1
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:08 (EEST)
Δημιουργήθηκε 23 Φεβρουάριος, 2016, 14:27 (EET)