Σχέδια Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών

Το αρχείο αφορά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές. Περιλαμβάνει τα σχέδια δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καύσωνα, σεισμού, πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών, χιονοπτώσεων – παγετού και ψύχους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τελευταία ενημέρωση 5 Αύγουστος, 2020, 13:36 (EEST)
Δημιουργήθηκε 13 Ιούλιος, 2018, 14:40 (EEST)